Yarışma Şartnamesi

Esenler Ulusal Kısa Film Yarışması Yönetmeliği

A) TARİH

Esenler Film Günleri 18-21 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Esenler Kısa Film Yarışması’na kabul edilen filmler, ön jüri tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme sonucunda finale kalan 10 film ana jürinin karşısına Esenler Film Günleri öncesinde çıkacaktır.

 

B) AMAÇ

Esenler Film Günleri kapsamında her yıl düzenlenecek olan Kısa Film Yarışması’nın amacı:

• Kısa film yapımını özendirmek ve desteklemek,

• Türkiyede kısa filmin gelişimine katkıda bulunmak,

Sinema endüstrimizin gelişimine katkıda bulunmaktır.

 

C) FESTİVAL VE YARIŞMA ORGANİZASYONU

Esenler Film Günleri kapsamında düzenlenen Kısa Film Yarışması’nın organizasyonu Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

 

D) YARIŞMA TARİHİ

Esenler Film Günleri düzenlenen Kısa Film Yarışması’na başvuru yapan filmler, ana jürinin karşısına 20-23 Mart 2020 tarihleri arasında çıkacaktır.

 

E) KATILIM KOŞULLARI

1) Son başvuru tarihi 10 Mart 2020 Salı günüdür.

2) Yarışmaya 01 Ocak 2019 tarihinden sonra çekilmiş filmler başvurabilir.

3) Yarışmaya süresi 15 (on beş) dakikayı aşmayan filmler başvurabilir.

4) Yarışmacılar bir eserle başvurabilir.

5) Başka festivallere katılmış olmak başvuruya engel değildir.

6) Yarışma ulusal kısa film alanında yapılacaktır, bu nedenle yapımcılardan veya yönetmenlerden en az birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

7) Yarışmada tür ayrımı yapılmamıştır. Kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma türlerinden herhangi birinde çekilmiş filmler başvurabilir.

8) Film, Türkçe dışında herhangi başka bir dilde çekilmiş ise ön jüri değerlendirme kopyalarında Türkçe altyazı olmak zorundadır.

9) Filmin şifreli online izleme linkinin (vimeo veya youtube) festival internet sitesindeki başvuru formuna eklemesi zorunludur.

11) Yönetim, filmden 3 dakikalık bir bölümü, tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım hakkına sahiptir.

12) Eser sahipleri filmler ön değerlendirmeden geçmiş olsun ya da olmasın, son başvuru tarihinden sonra filmlerini çekemezler.

13) Yönetim teknik olarak yeterli görmediği yapımları yarışmadan çekme hakkına sahiptir.

14) Ön Jüri değerlendirmesi sonunda en fazla 10 (on) film yarışmaya aday gösterilir.

15) Ön jüri tarafından izlenerek yarışmaya uygun görülen finalist filmler, Esenler Film Günleri'nin resmi web sitesinden duyurulacaktır. Ön değerlendirmeyi geçemeyen film sahiplerine herhangi bir iletişim yoluyla, ön değerlendirmeyi geçemedikleri bilgisi verilmeyecektir.

16) Yarışmaya kabul edilen filmlerin ekibinden 1 (bir) temsilci film günlerine davet edilecektir.

Yarışmacılara festivale katılım tarihleri festival yönetimi tarafından bildirilecektir.

17) Filmler jüri üyelerine ve izleyicilere festival yönetiminin uygun göreceği salonlarda ve programa göre sunulur. Gösterimler sırasında yönetime ya da salon görevlisine, salon, seans ya da program değişikliği talebinde bulunulamaz.

18) Ön jüri tarafından yarışmaya uygun bulunmayan filmler, festival yönetimince yarışma dışı gösterim programına alınabilir. Filmin yasal sahibi, filminin yarışma dışı programda gösterilmesini istemiyorsa bu durumu başvuru formunda belirtmek zorundadır. Aksi takdirde gösterimi kabul etmiş sayılır.

19) Yarışma dışı gösterim programına alınan filmlerin ekibinin (yönetmen, senarist, oyuncu vs.) festivale daveti festival yönetimine bağlıdır. Yönetim gerekli gördüğü takdirde davet edebilir ya da etmeyebilir.

20) Filmler 35mm, 16mm, dijital ya da video formatında çekilmiş olabilir. Ancak gösterimler H.264 P.1080 formatında hard disk üzerinden gerçekleştirilecektir.

21) Başvurular Esenler Film Günleri web sitesi üzerinden yapılır. Başvuru formu
esenlerkisafilm@gmail.com'a mail olarak yollanacaktır.

22)Esenler Belediyesi gerekli gördüğü takdirde başvuru formunu ıslak imzalı olarak talep eder. Başvuru aşamasında herhangi bir basılı materyal kabul edilmeyecek, istenen bilgiler yalnızca web sitesi üzerinden başvuru ile kabul edilecektir. Belediye tarafından talep edildiği takdirde gerekli materyaller filmin sahibi tarafından festivale posta yoluyla ulaştırılacaktır. Eksik, yanlış bilgi ve belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.

23) İstenen belgeler eksiksiz olarak festivale ulaştırılmadığı sürece başvuru tamamlanmış sayılmayacaktır. Bu nedenle istenen belgelerin tamamlanması başvurunun geçerli olması için zorunludur.

 

F) ÖZEL KOŞULLAR

1) Yarışmanın gerçekleşebilmesi için en az 6 filmin başvuru yapmış ya da ön elemeyi geçmiş olması gereklidir.

2) Başvuru sahibinin başvuru formunda imzasıyla vermiş olduğu yazılı tüm bilgiler festival yönetimince doğru kabul edilir. Bilgilerin yanıltıcı olmasından doğabilecek tüm hukuksal sorumluluk başvuru sahibine aittir.

3) Yarışmaya başvurmuş filmlere herhangi bir katılım ve gösterim ücreti ödenmez.

4) Yarışmaya katılan filmler, festival günleri içinde en çok 3 (üç), ödül kazanan filmler ise en çok 4 (dört) kez, ücretli ya da ücretsiz olarak gösterilebilir ve bu gösterimler için filmin yasal sahibine herhangi bir ücret ödenmez.

5) Filmler, festival sonrasında TV kanalları tarafından yayınlanmak istendiğinde, festival yönetimi, eser sahibi ile TV kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.

6) Kısa Film Yarışması’na katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek, başvuru sahibi film yapımcısının sorumluluğundadır.

 

G) ÖDÜLLER VE ÖDEMELERİ

1) Öllendirilecek Filmler, Kısa Film Yarışması’nın ana jürisi tarafından belirlenir.

2) Ödül kategorileri aşağıdaki gibidir:

En İyi Kısa Film 7.500 TL

En İyi 2. Kısa Film 5.000 TL

En İyi 3. Kısa Film 2.500 TL

3) Ödül festivale katılan filmin temsilcisine verilir. Ancak para ödülü, başvuru formunda adı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişinin hesabına yatırılır.

4) Ödül kazanan kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreninde bulunmak ya da bir temsilci göndermek zorundadır. Ödül Törenine geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan ve bunu yazılı olarak bildirmeyen ya da bir temsilci göndermeyen eser sahibine parasal ödülü dâhil, hiçbir ödül verilmez.

5) Para ödülü almaya hak kazanan eser sahiplerine ödülleri, Esenler Belediyesi tarafından en geç 28 Mayıs 2020 tarihine kadar ödenir.

 

H) JÜRİNİN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

1) Ana jürinin değerlendirmesine sunulacak aday filmleri, yönetim tarafından belirlenmiş ön jüri seçer.

2) Ön ve ana jüri sayısını festival kurulu belirler.

3) Ana Jüri üyelerinin adları festival basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulur.

4) Festival yönetimi jüri üyelerini festival yönetimi içinden, sinema yazarlarından, akademisyenlerden, sinema sektöründen, sanatın diğer alanlarından, film festivallerinin yöneticilerinden, kültür sanat başta olmak üzere, sinema konusunda yetkin olduğuna inandığı kişiler arasından seçer.

5) Yarışmada filmi bulunan yapımcı, yönetmen, oyuncu, vb. jüri üyesi olamaz.

6) Festival yönetimi, yönetmelik işleyişine yardımcı olmak üzere, oy hakkı bulunmayan bir gözlemciyi jüri toplantılarında görevlendirebilir.

7) Jüri üyeleri filmlere ilişkin görüşlerini jüri değerlendirme toplantısı haricinde, hiçbir koşulda ve hiçbir şahısla paylaşamaz.

8) Jüri üyeleri tüm filmleri izlemekle ve jüri toplantılarında bulunmakla yükümlüdür.

9) Ana jüri başkanı festival yönetimince belirlenir. Festival yönetimi jüri başkanı belirlemediği takdirde jüri üyeleri tercih ederse kendi içinden birini de başkan olarak seçebilir.

10) Jüri üyeleri filmin sanatsal niteliklerini göz önüne alır. Filmin prodüksiyon ve teknik olarak zenginliği kriter olarak ele alınmaz.

11) Jüri üyeleri kararlarını salt çoğunlukla verir. Bütün üyelerin, başkan dâhil 1 (bir) oy hakkı vardır.

12) Ana jüri, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar tutanağını, en geç 24 Mart 2020 Salı günü Saat:22.00ye kadar festival yönetimine teslim etmekle ve festival yönetimi açıklayana kadar saklı tutmakla yükümlüdür.

13) Ana jüri yönetimin onayı dışında ödül vermeme, ödülleri paylaştırma ya da yeni bir kategoride ödül koyma yönünde bir karar alamaz. Ancak gerekçeli kararda bu durumu belirtebilir.

14) Ana jürinin yargısı kesindir.

 

İ) GENEL KOŞULLAR

1) Yarışmaya başvuru yapmış eser sahipleri bu yönetmelikte yer alan tüm hususları kabul etmiş sayılır.

2) Bu yönetmeliğin kapsamı dışında kalan tüm hususlara ilişkin karar yetkisi yönetime aittir.

3) Bu yönetmelik Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün onayıyla 29 Ocak 2020 Çarşamba tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4) Yönetmelikte değişiklik hakkı festival yönetimine aittir.

5) Başvuru koşullarını yerine getirmeyen filmler, ön elemeyi geçse dahi festival yönetimi tarafından yarışma dışı bırakılabilir.

6) Ön jürinin değerlendirmesine sunulmuş ve yarışmaya kabul edilmiş olan, ancak post-prodüksiyonu devam ettiği için film günlerine yetiştirileceği vaat edilip yetiştirilemeyen filmler, yarışmaya katılım hakkını kaybeder. Yönetim bu durumda ön jürinin belirlediği bir başka filmi yarışmaya alabilir.

7) Yarışma yönetmeliğinde ve başvuru formunda istenen materyaller, istenildiği takdirde, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne gönderilmek zorundadır.

 

 J) YETKİ

Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Esenler Belediyesine aittir. Kısa Film Yarışması’na katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek, başvuru sahibi olan, filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır.

 

ESENLER BELEDİYESİ

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Muhammet Emre Yapraklı

Proje Yöneticisi

E-Posta: m.emreyaprakli@gmail.com

 

Adres: Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü

Nenehatun Mahallesi Kemal Hatipoğlu Caddesi No: 4 Kat: 2 Esenler/ İstanbul

 

Tel: 0212 611 85 62

E-mail: kultusanatesenler@gmail.com